ClipMachine
By - admin

Is het verplicht om jaarlijks je meetinstrumenten te Kalibreren?

Meetinstrumenten moeten eens in de zoveel tijd gekalibreerd worden. Kalibreren is het ijken van meetapparatuur op bepaalde waarden zodat er altijd de juiste waarden gegeven worden. Een apparaat moet betrouwbaar zijn te allen tijde. Waarom zou je kalibreren Het is niet zo dat je alleen maar moet voldoen aan de kwaliteitsnormen maar ook dat je